Peloton 118

  Next-to-Skin Base Layer

 • Peloton 200

  Mid Layer

 • Peloton 97

  Mid Layer or Cold Weather Base layer

 • Peloton 240

  Late-Season Mid Layer or Early-Season Outer Layer